ترجمه فارسی نهج البلاغه چرا خلافت را از او گرفتند؟
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است (در جنگ صفين) به يکي از اصحابش که از آن بزرگوار پرسيد چگونه اطرافيان شما (سه خليفه و پيروانشان) شما را از خلافت بازداشتند و حال آنکه شما به اين مقام (از آنها و ديگران) سزاوارتريد؟ پس امام عليه‏السلام (را از اين پرسش بي موقع که مطلب بر پرسنده و ديگران هم معلوم بود، يا تحقيق در آن مصلحت نبود خوش نيامد و با تندي اجمالا پاسخ داده) فرمود: اي برادر (ديني از طائفه) بني‏اسد مردي هستي که تنگ (اسب سواري) تو سست و جنبان است (ناداني که به اندک شبهه‏اي مضطرب و نگران ميشوي) مهار (مرکب خود) را بيجارها ميکني (در جاي غير مقتضي و موقع سختي که ما با دشمن به زد و خورد مشغوليم مطلبي ميپرسي که براي پاسخ آن مجال نيست) و با اين حال (که موقع پرسش نبود) از جهت احترام پيوستگي و خويشي تو (با پيغمبر چون يکي از زنهاي آن حضرت زينب دختر حجش از طائفه بني‏اسد بود) و براي اينکه حق پرسش داري و دانستني را درخواست نمودي، پس بدان: تسلط (سه خليفه) بر ما به خلافت با اينکه ما از جهت نسب (خويشي با پيغمبر اکرم) برتر از جهت نزديکي (و قرب منزلت) به رسول خدا صلي الله عليه و اله استوارتريم، براي آن است که خلافت مرغوب و برگزيده بود (هر کس طالب آن بود اگر چه لياقت نداشت، پس) گروهي به آن بخل ورزيدند (و نگذاشتند سزاوار به آن مقام بر آن بنشيند) و گروه ديگري (امام عليه‏السلام) بخشش نموده (براي حفظ اساس اسلام) از آن چشم پوشيدند (و چون براي گرفتن حق ياوري نداشتند شکيبائي اختيار نمودند، چنانکه در خطبه سوم به اين نکته اشاره فرموده) و حکم (ميان ما و ايشان) خدا است، و بازگشت به سوي او روز قيامت (پس از آن امام عليه‏السلام شعر امرءالقيس را مثل مي‏آورد:) ودع عنگ نهبا صبح في حجراته (که مصراع دوم آن و هات حديثا ما حديث الرواحل ميباشد، و قصه آن اينست: امرء القيس که يکي از شعراء بزرگ عرب است پس از آنکه پدرش را کشتند براي خونخواهي يا از ترس دشمنان در قبائل عرب ميگشت تا در خانه مردي طريف نام از قبيله بني‏جديله طي وارد شد، طريف او را گرامي داشت و امرءالقيس هم او را ستود و چندي نزدش ماند، پس به فکر افتاد که مبادا طريف نتواند به او ياري نمايد، در پنهاني نزد خالد ابن سدوس رفته بر او وارد گشت، پس بنوجديله شتران او را به يغما بردند، و چون امرءالقيس آگاه شد به خالد شکايت کرده او را از يغما بردن شتران خود خبر داد، خالد گفت: شترهاي سواري که همراه داري به من بده تا سوار شده نزد بنوجديله رفته شترهاي تو را برگردانم، امرءالقيس پيشنهاد او را پذيرفته شترهاي مانده را به او داد، و خالد با چند تن از ياران خود بر آنها سوار گشته در پي بني‏جديله شتافت، چون به ايشان رسيد گفت: امرءالقيس ميهمان من است شترهاي او را بازگردانيد، گفتند او ميهمان و پناه آورده به تو نيست، گفت سوگند به خدا که او ميهمان من است و شترهائي هم که ما بر آنها سواريم از آن او است، پس بنوجديله بر آنها حمله نموده همگان را به زير افکنده آن شترها را نيز به يغما بردند، و گفته‏اند که خالد با بنوجديله ساخته از روي حيله و مکر شترها را به ايشان تسليم نمود، چون امرءالقيس از اين غارتگري دوم آگاه شد در اين باب قصيده‏اي ساخت که اول آن اين بيت بود که نقل شد، و معني آن اينست:) رها کن و واگذار قصه غارتگري را که در اطراف آن فرياد برآورده شد، (و بياور و ياد کن قصه شگفت‏آور را که آن يغما بردن شترهاي سواري است، خلاصه منظور امام عليه‏السلام از تمثيل به اين شعر آن است که رها کن قصه سه خليفه را که اهل سقيفه در اطراف آن هويدا و جنجال نموده آن همه سخنان گفت و شنود کردند) و بيا بشنو مطلب بزرگ (و شگفت‏آور) را در پسر ابي‏سفيان (معاويه و زد و خورد با او را) که به تحقيق روزگار بعد از گريانيدن مرا به خنده آورد (از بسياري شگفتي در رفتار روزگار به خنده آمده‏ام) و سوگند به خدا شگفتي باقي نمانده است، پس شگفتا از اين کار بزرگ که شگفتي را از بين ميبرد (به منتهي درجه رسانده که از آن چيزي بجا نمانده) و کجروي و نادرستي را بسيار ميگرداند، گروهي از مردم (معاويه و پيروانش) از راه مکر و حيله درصدد برآمدند که نور خدا را از چراغش خاموش کنند، و فوران و راه آب آن را از چشمه‏اش ببندند (احکام اسلام را از بين برده وصي و جانشين پيغمبر اکرم را خانه‏نشين کنند) و ميان من و خودشان آب وباآور را آميخته و در هم نمودند (فتنه و فساد و جنگ و خونريزي برپا کردند) پس اگر از ما و ايشان سختيهاي غم و اندوهها برطرف شود آنان را به راه حق محض ميکشم (تا رضاء و خوشنودي خدا و رسول را بدست آورده سعادتمند گردند) و اگر قسم ديگري شد (قدم در راه حق ننهادند، و با راهنمائي الهي به جنگ و زد و خورد مشغول ماندند، باکي نيست، زيرا خداوند در قرآن کريم س 35 ي 8 ميفرمايد: فلاتذهب نفسک عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون يعني) پس براي گمراهي ايشان به سبب غم و اندوه بسيار خود را هلاک و تباه مگردان، زيرا خداوند دانا است به آنچه بجا مي‏آورند (و آنان را به کيفر اعمالشان ميرساند). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) لِبَعْضِ أَصْحابِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ: کَيْفَ دَفَعَکُمْ قَوْمُکُمْ عَنْ هذَا الْمَقامِ وَ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ؟ فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: يا أَخا بَنِى أَسَدٍ، إِنَّکَ ‏لَقَلِقُ‏ ‏الْوَضِينِ‏، ‏‏تُرْسِلُ‏‏ ‏فى‏ ‏غَيْرِ ‏‏سَدَدٍ‏! وَ ‏لَکَ‏ بَعْدُ ‏ذِمامَةُ ‏الصِهْرِ وَ حَقُّ الْمَسْأَلَةِ، وَ قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ. أَمَّا الْاِسْتِبْدادُ عَلَيْنا بِهذَا الْمَقامِ- وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً، وَ الْأَشَدُّونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ ‏نَوْطاً- فَإِنَّها کانَتْ ‏أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَيْها نُفُوسُ قَوْمٍ، وَ سَخَتْ عَنْها نُفُوسُ اخَرِينَ، و الْحَکَمُ اللَّهُ وَ الْمَعُودُ إِلَيْهِ الْقِيامَةُ. ‏وَدَعْ‏ ‏عَنْکَ‏ ‏‏نَهْباً‏ ‏‏صِيحَ‏‏ ‏فِى‏ ‏‏حَجَراتِهِ‏‏ وَ ‏هَلُمّ‏ ‏الْخَطْبَ‏ فِى ‏ابْنِ‏ ‏أَبِى‏سُفْيانَ‏! فَلَقَدْ أَضْحَکَنِى الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْکائِهِ، وَ لا غَرْوَ وَ اللَّهِ فَيا لَهُ خَطْباً يَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ وَ يُکْثِرُ ‏الْأَوَدَ، حاوَلَ الْقَوْمُ إِطْفاءَ نُورِ اللَّهِ مِنْ مِصْباحِهِ، وَ سَدَّ ‏فَوَّارِهِ‏ مِنْ يَنبُوعِهِ، وَ ‏جَدَحُوا بَيْنِى. وَ بَيْنَهُمْ ‏شِرْباً ‏وَبِيئاً، فَإِنْ تَرْتَفِعْ عَنّا وَ عَنْهُمْ مِحَنُ الْبَلْوى أَحْمِلْهُم مِّنَ الْحَقِّ عَلى ‏مَحْضِهِ‏، وَ إِنْ تَکُنِ الْأُخْرى ‏فَلا ‏تَذْهَبْ‏ ‏نَفْسُکَ‏ ‏عَلَيْهِمْ‏ ‏حَسَراتٍ‏، ‏إِنّ‏ ‏اللَّهَ‏ ‏عَلِيمٌ‏ ‏بِما ‏يَصْنَعُونَ‏.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

ترجمه فارسی نهج البلاغه در اندرز به مردم
ارزش ستايش و شهادت به يگانگي خدا
ستايش خداوندي را سزاست که حمد و ستايش را به نعمتها، و نعمتها را به شکرگزاري پيوند داد، خداي را بر نعمتهايش آن گونه ستايش مي‏کنيم که بر بلاهايش، و براي به راه آوردن نفس سرکش که در برابر اوامر الهي سستي مي‏کند، و در ارتکاب زشتيها که نهي فرمود شتاب دارد، از خدا ياري مي‏خواهيم، و از گناهاني که علم خدا به آنها احاطه دارد و کتابش آنها را برشمرده و ثبت کرده، طلب آمرزش مي‏کنيم، علم خداوندي که کمتر نارسايي نداشته، و کتابي که چيزي را وانگذاشته است، به خدا ايمان داريم، ايمان کسي که غيبها را به چشم خود ديده، و بر آنچه وعده داده‏اند آگاه است، ايماني که اخلاص آن شرک را زدوده، و يقين آن شک را نابود کرده است. و گواهي مي‏دهيم که خدايي نيست جز خداي يکتا، نه شريکي دارد و نه همتايي، و گواهي مي‏دهيم که حضرت محمد (ص) بنده و فرستاده اوست (که درود خدا بر او و خاندانش باد) اين دو گواهي (شهادتين) گفتار را بالا مي‏برند، و کردار و عمل را به پيشگاه خدا مي‏رسانند، ترازويي که اين دو گواهي را در آن نهند سبک نباشد، اگر بردارند با چيز ديگري سنگين نخواهد شد.
سفارش به تقوي
اي بندگان خدا! شما را به تقواي الهي سفارش مي‏کنم، که زاد و توشه سفر قيامت است، تقوا توشه‏اي که به منزل رساند، پناهگاهي که ايمن مي‏گرداند، بهترين خواننده آن را به گوش مردم خوانده، و بهترين شنونده آن را فرا گرفت، پيامبري که بهتر از هر کس سخن را به گوش مردم رساند. پس خواننده، دعوت خود را به خوبي شنواند، و شنونده خود را رستگار گرداند. اي بندگان خدا! همانا تقواي الهي دوستان خدا را از انجام محرمات باز مي‏دارد، و قلبهايشان را پر از ترس خدا مي‏سازد تا آنکه شبهاي آنان با بي‏خوابي، و روزهايشان با تحمل تشنگي، و روزه‏داري، سپري مي‏گردد، که آسايش آخرت را با رنج دنيا و سيراب شدن آنجا را با تحمل تشنگي دنيا به دست آوردند، اجل و مرگ را نزديک ديده و در اعمال نيکو شتاب کرده‏اند، آرزوهاي دنيايي را دروغ خواندند و مرگ را به درستي نگريستند.
شناخت دنيا
آري همانا دنيا خانه نابود شدن، رنج بردن از دگرگونيها، و عبرت گرفتن است، و از نشانه نابودي آنکه روزگار کمان خود را به زه کرده، تيرش به خطا نمي‏رود، و زخمش بهبودي ندارد، زنده را با تير مرگ هدف قرار مي‏دهد، و تندرست را با بيماري از پا درمي‏آورد، و نجات يافته را به هلاکت مي‏کشاند دنيا خورنده‏ايست که سيري ندارد، و نوشنده‏اي است که سيراب نمي‏شود، و نشانه رنج دنيا آنکه آدمي جمع‏آوري مي‏کند آنچه را که نمي‏خورد، و مي‏سازد بنايي که خود در آن مسکن نمي‏کند، پس به سوي پروردگار خود مي‏رود نه مالي برداشته و نه خانه‏اي به همراه برده است. و نشانه دگرگوني دنيا آنکه، کسي که ديروز مردم به او ترحم مي‏کردند امروز حسرت او مي‏خوردند و آن کس را که حسرت او مي‏خوردند امروز به او ترحم مي‏کنند، و اين نيست مگر براي نعمتهايي که به سرعت دگرگون مي‏شود، و بلاهايي که ناگهان نازل مي‏گردد، و نشانه عبرت‏انگيز بودن دنيا، آنکه، آدمي پس از تلاش و انتظار تا مي‏رود به آرزوهايش برسد، ناگهان مرگ او فرا رسيده، اميدش را قطع مي‏کند، نه به آرزو رسيده، و نه آنچه را آرزو داشته باقي مي‏ماند. سبحان الله! شادي دنيا چقدر فريبنده و سيراب شدن از آن، چه تشنگي زاست؟ و سايه آنچه سوزان است؟ نه زمان آمده را مي‏شود رد کرد و نه گذشته را مي‏توان باز گرداند، پس منزه و پاک است خداوند، چقدر زنده به مرده نزديک است براي پيوستن به آن؟ و چه دور است مرده از زنده که از آنان جدا گشتند؟
ارزيابي دنيا و آخرت
هيچ چيز بدتر از شر و بدي نيست جز کيفر و عذاب آن، و هيچ چيز نيکوتر از خير و نيکي وجود ندارد جز پاداش آن، همه چيز دنيا شنيدن آن بزرگتر از ديدن است، و هر چيز از آخرت ديدن آن بزرگتر از شنيدن است، پس کفايت مي‏کند شما را شنيدن از ديدن، و خبر دادن از پنهانيهاي آخرت. آگاه باشيد، هرگاه از دنياي شما کاهش يابد و به آخرت افزوده گردد بهتر از آن است که از پاداش آخرت شما کاسته و بر دنياي شما افزايش يابد، چه بسا کاهش يافته‏هايي که سودآور است، و افزايش داشته‏هايي که زيان‏آور بود، همانا به آنچه فرمان داده شديد گسترده‏تر از چيزي است که شما را از آن باز داشتند، و آنچه بر شما حلال است، بيش از چيزي است که بر شما حرام کرده‏اند، پس آنچه را اندک است براي آنچه بسيار است ترک کنيد، و آنچه را بر شما تنگ گرفته‏اند به خاطر آنچه که شما را در گشايش قرار دادند انجام ندهيد. خداوند روزي شما را ضمانت کرده و شما را به کار و تلاش امر فرمود، پس نبايد روزي تضمين‏شده را بر آنچه که واجب‏شده مقدم داريد، با اينکه به خدا سوگند آنچنان ناداني و شک و يقين به هم آميخته است که گويا روزي تضمين‏شده بر شما واجب است، و آنچه را که واجب کرده‏اند، برداشتند. پس در اعمال نيکو شتاب کنيد، و از فرا رسيدن مرگ ناگهاني بترسيد، زيرا آنچه از روزي که از دست رفته، اميد بازگشت آن وجود دارد، اما عمر گذشته را نمي‏شود باز گرداند، آنچه امروز از بهره دنيا کم‏شده را مي‏توان فردا به دست آورد اما آنچه ديروز از عمر گذشته، اميد به بازگشت آن نيست، به آينده اميدوار و از گذشته نااميد باشيد، (از خدا بترسيد و جز بر مسلماني نميريد) متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الْواصِلِ الْحَمْدَ بِالنِّعَمِ، وَ النِّعَمَ بِالشُّکْرِ. نَحْمَدُهُ عَلى الائِهِ، کَما نَحْمَدُهُ عَلى بَلائِهِ، وَ نَسْتَعِينُهُ عَلى هذِهِ النُّفُوسِ ‏الْبِطاءِ عَما أُمِرَتْ بِهِ، ‏السِّراعِ‏ إِلى ما نُهِيَتْ عَنْهُ، وَ نَسْتَغْفِرُهُ مِمّا أَحاطَ بِهِ عِلْمُهُ، وَ اَحْصاهُ کِتابُهُ: عِلْمٌ غَيْرُ قاصِرٍ، وَ کِتابٌ ‏غَيْرُ ‏مُغادِرٍ، وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِيمانَ مَنْ عايَنَ الْغُيُوبَ، وَ وَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ إِيماناً نَّفى إِخْلاصُهُ الشِّرْکَ، وَ يَقِينُهُ الشَّکَّ، وَ نَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيکَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، شَهادَتَيْنِ ‏تُصْعِدانِ‏ ‏الْقَوْلَ‏، وَ تَرْفَعانِ الْعَمَلَ: لا يَخِفُّ مِيزانٌ تُوضَعانِ فِيهِ، وَ لا يَثْقُلُ مِيزانٌ ‏تُرْفَعانِ‏ ‏مِنْهُ‏.
أُوصِيکُمْ عِبادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّتِى هِىَ الزّادُ، وَ بِهَا الْمَعاذُ، زادٌ مُبَلِّغٌ، وَ مَعاذٌ مُنجِحٌ، دَعا إِلَيْها أَسْمَعُ داعٍ، وَ وَعاها خَيْرُ واعٍ، فَأَسْمَعَ داعِيها، وَ فازَ ‏واعِيها. عِبادَ اللَّهِ إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ ‏حَمَتْ‏ أَوْلِياءَ اللَّهِ مَحارِمَهُ، وَ أَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخافَتَهُ حَتّى أَسْهَرَتْ لَيالِيَهُمْ، وَ أَظْمَأَتْ ‏هَواجِرَهُمْ‏، فَأَخَذُوا الرّاحَةَ ‏بِالنَّصَبِ‏، وَ الرِّىَّ بِالظَّمَاءِ، وَ اسْتَقْرَبُوا الاَجَلَ، فَبادَرُوا الْعَمَلَ، وَ کَذَّبُوا الْأَمَلَ، فَلا حَظُوا الْأَجَلَ، ثُمَّ إِنَّ الدُّنْيا دارُ فَناءٍ و عَناءٍ وَ غِيَرٍ وَ عِبَرٍ فَمِنَ الْفَناءِ أَنَّ ‏الدَّهْرَ ‏مُوَتِّرٌ ‏قَوْسَهُ‏، لا تُخْطِى‏ءُ سِهامُهُ، وَ لا ‏تُؤسى جِراحُهُ. يَرْمِى الْحَىَّ بِالْمَوْتِ، وَ الصَّحِيحَ بِالسَّقَمِ، وَ النّاجِىَ بِالْعَطَبِ، اکِلٌ لا يَشْبَعُ، وَ شارِبٌ ‏لا ‏يَنقَعُ‏، وَ مِنَ الْعَناءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ ما لا يَأْکُلُ، وَ يَبْنِى ما لا يَسْکُنُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللَّهِ تَعالى لا مالًا حَمَلَ، وَ لا بِناءً نَّقَلَ، وَ مِنْ ‏غِيَرِها أَنَّکَ ‏تَرَى‏ ‏الْمَرْحُومَ‏ ‏مَغْبُوطاً، وَ الْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً. ‏لَيْسَ‏ ‏ذلِکَ‏ ‏إِلّا ‏نَعِيماً ‏زَلّ‏، وَ بُؤْساً نَزَلَ، وَ مِنْ عِبَرِها أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلى أَمَلِهِ، فَيَقْتَطِعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ، فَلا أَمَلٌ يُدْرَکُ، وَ لا مُؤَمَلٌ يُتْرَکُ، فَسُبْحانَ اللَّهِ ما أَغَرَّ سُرُورَها، وَ أَظْمَأَ رِيَّها، وَ ‏أَضْحى ‏فَيْئَها، لا ‏جاءٍ ‏يُرَدُّ، وَ لا ماضٍ يَرْتَدُّ، فَسُبْحانَ اللَّهِ، ما أَقْرَبَ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلْحاقِه بِهِ، وِ أَبْعَدَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ لِانقِطاعِهِ عَنْهُ.
إِنَّهُ لَيْسَ شَىْ‏ءٌ بِشَرٍّ مِنَ الشَّرِّ إِلّا عِقابُهُ، وَ لَيْسَ شَىْ‏ءٌ بِخَيْرٍ مِنَ الْخَيْرِ إِلّا ثَوابُهُ، وَ کُلُّ شَىْ‏ءٍ مِنَ الدُّنْيا سَماعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عِيانِهِ، وَ کُلُّ شَىْ‏ءٍ مِنَ الاخِرَةِ عِيانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَماعِهِ، فَلْيَکْفِکُم مِنَ الْعِيانِ السَّماعُ، وَ مِنَ الْغَيْبِ الْخَبَرُ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما نَقَصَ مِنَ الدُّنْيا وَ زادَ فِى الاخِرَةِ خَيْرٌ ‏مِمَّا ‏نَقَصَ‏ ‏مِن‏ ‏الاخِرَةِ وَ زادَ فِى الدُّنْيا. فَکَمْ مِنْ مَنقُوصٍ رابِحِ، وَ مَزِيدٍ خاسِرٍ. إِنَّ الَّذِى أُمِرْتُمْ بِهِ أَوْسَعُ مِنَ الَّذِى نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَ ما أُحِلَّ لَکُمْ أَکْثَرُ مِمّا حُرِّمَ عَلَيْکُمْ، فَذَرُوا ما قَلَّ لِما کَثُرَ، وَ ما ضاقَ لِمَا اتَّسَعَ، قَدْ تُکُفِّلَ لَکُمْ بِالرِّزْقِ، وَ أُمِرْتُمْ بِالْعَمَلِ، ‏فَلا ‏يَکُونَنّ‏ ‏الْمَضْمُونُ‏ ‏لَکُمْ‏ ‏طَلَبُهُ‏ أَوْلى بِکُم مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْکُمْ عَمَلُهُ، مَعَ أَنَّهُ، وَ اللَّهِ، لَقَدِ اعْتَرَضَ الشَّکُّ وَ ‏دَخِلَ‏ الْيَقِينُ، حَتّى کَأَنَّ الَّذِى ضُمِنَ لَکُمْ قَدْ فُرِضَ عَلَيْکُمْ، وَ ‏کَأَنّ‏ ‏الَّذِى‏ ‏فُرِضَ‏ ‏عَلَيْکُمْ‏ قَدْ وُضِعَ عَنکُمْ، فَبادِرُوا الْعَمَلَ، وَ خافُوا بَغْتَةَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لا يُرْجى مِنْ رَجْعَةِ الْعُمْرِ ما يُرْجى مِنْ رَجْعَةِ الرِّزْقِ، ‏ما ‏فاتَ‏ ‏الْيَوْمَ‏ ‏مِنَ‏ ‏الرِّزْقِ‏ رُجِىَ غَداً زِيادَتُهُ، وَ ما فاتَ أَمْسِ مِنَ الْعُمْرِ لَمْ يُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ، الرَّجاءُ مَعَ الْجائِى، وَ الْيَأْسُ مَعَ الْماضِى ‏فَاتَّقُوا ‏اللَّهَ‏ ‏حَقّ‏ ‏تُقاتِهِ‏، ‏وَ ‏لا ‏تَمُوتُنّ‏ ‏إِلَّا ‏وَ ‏أَنتُمْ‏ ‏مُسْلِمُونَ‏.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

 

 

حضور پروين و درخواست بخشش علي كريمي

 

حضور پروين و درخواست بخشش علي كريمي

پيشکسوت تيم فوتبال پرسپوليس ديدار تيم‌هاي استيل‌آذين و مس کرمان را از نزديک تماشا کرد.

ديدار تيم‌ها فوتبال استيل آذين و مس کرمان از ساعت 21:30 در ورزشگاه دستگردي آغاز شد. قضاوت اين ديدار برعهده هدايت ممبيني بود که به سياوش اکبرپور از استيل‌آذين و ارشاد يوسفي، مهرداد پولادي و محمد منصوري از مس کرمان کارت زرد نشان داد.

* حدود 500 هوادار در ورزشگاه دستگردي حاضر بودند و اين ديدار را از نزديک تماشا کردند.

* تماشاگران استيل‌آذين با توجه به اتفاقات پيش‌آمده بين علي کريمي و مسئولان باشگاه استيل‌آذين، به شدت بازيکن تيم محبوشان را تشويق کردند. آنها با در دست داشتن بنري از علي‌ کريمي و سردادن شعارهايي، حمايت خود را از وي اعلام کردند.

* هوداران استيل‌آذين از مصطفي آجرلو و حسين هدايتي خواستند تا کريمي را بخشيده و به وي اجازه بازي بدهند.

* برخي تماشاگران که با اخراج کريمي از باشگاه استيل‌آذين موافق بودند، از سردادن شعار در حمايت از اين بازيکن خودداري کردند که اين باعث به وجود آمدن دو دستگي بين آنها شده بود.

* مهرزاد معدنچي، حسين کعبي، سوشا مکاني، مصطفي آجرلو،مديرعامل باشگاه استيل‌آذين، علي پروين، ادموند بزيک، رضا شاهرودي، بهزاد غلامپور و مصطفي نژادزماني، مديرعامل باشگاه مس کرمان از جايگاه ويژه نظاره‌گر عملکرد بازيکنان دو تيم بودند. تماشاگران به شدت علي پروين را تشويق کردند.

* در دقيقه 55 علي‌عشوري‌زاد، بازيکن استيل‌آذين پس از برخوردي که با مدافع تيم مس کرمان داشت مصدوم و پس از خروج از زمين با آمبولانس راهي بيمارستان شد. محسن خليلي جايگزين اين بازيکن شد.

ديدار تيم‌هاي فوتبال استيل‌آذين و مس کرمان با تساوي يک بر يک خاتمه پيدا کرد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

 

 

منابع آمريكايي از شكنجه متهمان تروريستي در زندان‌هاي سري خبر دادند

جورج ليتل، سخنگوي CIA اظهار داشت: آن ‌چه كه موسوم به مقرهاي سياه و شيوه‌هاي شكنجه وحشيانه است براساس دستورات وزارت دادگستري بود.

منابع آمريكايي از اعمال شكنجه در زندان‌هاي سري آمريكا خبر دادند.

منابع آمريكايي اعلام كردند، چهار تن از متهمان تروريسم كه از رهبران القاعده هستند به طور سري در سال 2003 به گوانتانامو منتقل شدند، يعني يك سال قبل از اين‌ كه دستگيري آنها اعلام شود و در معرض انواع شكنجه‌ها در زندان‌هاي آمريكا قرار گرفتند.

راديو صداي روسيه به نقل از منابع اطلاعاتي آمريكا اعلام كرد: اين متهمان پيش از اين كه دادگاه عالي آمريكا به آنها فرصت گفت‌وگو با وكيل را بدهد در مقرها و زندان‌هاي سري خارج از خاك آمريكا زنداني بودند.

منابع اطلاعاتي اعلام كردند:‌ سازمان اطلاعات مركزي آمريكا از اين چهار متهم به مدت دو سال بازپرسي كرده است بدون اين‌كه به آنها فرصتي بدهد تا با وكلا يا فعالان حقوق بشر يا ناظران ديدار داشته باشند و صحبت كنند حتي به آنها فرصت شكايت در خصوص بازداشت و محاكمه‌شان در دادگاه‌هاي آمريكا داده نشده است.

اين منابع افزودند : در روز 24 سپتامبر 2003 يك فروند هواپيماي بوينگ 737 كه هيچ گونه علامتي براي مشخص بودنش نداشت در فرودگاه گوانتانامو فرود آمد كه چهار تن از اعضاي القاعده به نام ابوزبيده ‌، عبدالعزيزي الناشري‌، رمزي بن الشيبه و مصطفي هوساوي در آن بودند.

الشيبه و الهوساوي متهم به همكاري در برنامه ريزي براي حملات 11 سپتامبر در آمريكا شده‌اند.

مسئولان ارشد كاخ سفيد و وزارت دادگستري پنتاگون و CIA اعلام كردند برنامه انتقال زندانيان كاملا سري بود و حتي بسياري كه به سازمان CIA‌ نزديك بودند از انتقال آنها اطلاع نيافتند.

جورج ليتل، سخنگوي CIA اظهار داشت: آن ‌چه كه موسوم به مقرهاي سياه و شيوه‌هاي شكنجه وحشيانه است براساس دستورات وزارت دادگستري بود.

پايگاه اينترنتي المحيط گزارش داد: عبدالعزيز الناشري مغز متفكر انفجار ناو شكن آمريكايي "يو.اس.اس.كول" در سال 2000 بود . ابوزبيده امكان سفر رهبران القاعده را فراهم مي‌كرد. اين چهار تروريسم ماه‌ها در خارج از خاك آمريكا با بدترين شكنجه در بازپرسي روبرو شده‌اند.

در اواخر تابستان سال 2003 سازمان سيا اعلام كرده است كه اين چهار متهم اسراري را كه از آن اطلاع داشتند افشا كردند و نيازي به بازداشت آنها در مقرهاي سياه نبود به طوري كه به تاسيسات دريايي آمريكا در خليج گوانتانامو منتقل شدند...../تحلیل:عصرایرانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

 

 

سیم های اضافه

 

 

تقریباً همه گجت های دیجیتال ما سیم ها و کابل های مختلفی برای شارژ شدن و یا اتصال به کامپیوتر و... دارند. همچنین اغلب ما دل خوشی از وجود این کابل های مزاحم در اطراف میز کار خود نداریم. اما فعلاً راهی برای حذف این کابل ها وجود ندارد؛ پس بهتر است به جای غز زدن راهی برای نظم دادن انها پیدا کنیم.

 


در ادامه ۱۰ ابزار خلاقانه برای مدیریت و نظم دادن به سیم ها و کابل های مزاحم را مشاهده کنید.

 


با استفاده از این نگهدارنده جذاب که در شش رنگ عرضه شده، می توانید کابل جمع شده خود را ثابت نگه دارید.

 

 

 

سیم های اضافه

 

 


این کلیپس های چسبنده را قبلاً هم در نارنجی دیده اید. چیزی که اغلب ما را عصبی می کند، افتادن کابل ها از روی میز است. حتی بدتر از آن خم شدن و یافتن سر کابل و بازگرداندن دوباره آن به روی میز می باشد. اگر از این نگهدارنده استفاده کنیم، می توانیم به راحتی سر کابل های مختلف را در آن قرار دهیم تا دوباره از روی میز سُر نخورند.برای خرید شش تای آنها باید ۱۰ دلار بپردازید.

 

 

 

سیم های اضافه

 


با این میمون بازیگوش می توانید یک دسته از کابل ها را به راحتی جمع و جور کنید.

 

 

 

سیم های اضافه

 

 


این جعبه سر راه کابل های شما قرار می گیرد. وقت صرف نکنید و برای جمع کردن اساسی کابل های خود هم فسفر نسوزانید؛ همه کابل ها را به همراه سه راهی برق در این جعبه بریزید و فقط دو سر انها را بیرون بیاورید. اینطوری خیلی قشنگ تر است نه؟

 

 

سیم های اضافه

 


اگر کابل های مشابهی دارید که به یک پریز وصل کرده اید، و هنگام جدا کردن آنها نمی دانید کدامیک مربوط به کدام وسیله است، این نشانگرهای رنگی برای شما است.

 

 

سیم های اضافه

 

 

شارژر جمع و جور مک بوک تنها برای جمع کردن کابل نازک راه حل دارد. اما اگر شما از کابل دوم آن نیز استفاده می کنید، شاید این وسیله که بر روی شارژر نصب می شود، به شما در جمع کردن هر دو کابل هم کمک کند. برای کم حجم کردن شارژر مک بوک مناسب است؟

 

سیم های اضافه

 


این یکی را قبلاً هم در نارنجی دیده اید. اگر می خواهید به جای میخ دو پا از یک نگهدارنده زیبا تر استفاده کنید، میخ مخصوص با طرح پرنده و برگ، انتخاب مناسبی برای شما است.

 

سیم های اضافه

 


کابل های نازک خود را مانند ماکارونی در این چنگال جمع و جور کنید.

 

 

سیم های اضافه

 

 


استفاده از این وسیله پلاستیکی هم علاوه بر جمع و جور کردن سیم شارژر، یک جای امن و مناسب برای موبایل فراهم می کند و دیگر موبایل شما روی زمین در خطر لگد خوردن نیست.

 

سیم های اضافه

 


این مارپیچ جذاب هم راه حل مناسبی برای جلوگیری از افتادن کابل ها از روی میز است

 

سیم های اضافهادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

 

 

 

 

مورينيو: يا گومس را بخريد يا رائول را نگه داريد

 

مورينيو: يا گومس را بخريد يا رائول را نگه داريد

سرمربي تيم فوتبال باشگاه رئال مادريد اسپانيا نام مهاجم بايرن مونيخ را در فهرست درخواست قطعي خود قرار داد.

"خوزه مروينيو " گفت: يا ماريا گومس را بخريد يا من با همان رائول گونسالس در رئال مادريد مي‌مانم.
در حالي که رائول هنوز قرارداد قطعي خود را با شالکه 04 منعقد نکرده است مورينيو از پرس، مديرعامل باشگاه رئال مادريد خواسته تا اگر نمي‌تواند ماريو گومس بازيکن شماره 33 بايرن مونيخ و 18 تيم ملي آلمان را بخرد هر چه سريعتر رائول را براي بازگشت به رئال مادريد دعوت کند.
آقاي خاص در نشست خبري پس از تمرين دیروز رئال مادريد گفت: ماريو گومس همان رائول است با نيروي جواني و به دور از مافياي پشت پرده مادريد و اين بازيکن به درد من مي خورد اما اگر قرار است کسي مثل او خريداري نشود همان بهتر که با رائول به کار خود ادامه دهم.

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

 

 

بازخوانانی پرآوازه یا هنرمندانی کم آوازه؟

 

بدیهی بدیهی است که هدف هر هنرمندی از اجرا یا ساخت یک قطعه هنری؛ روایت، بیان و نشان دادن افکار، احساسات و دغدغه های روحی خود می باشد. حال سؤالی که مطرح می شود این است که افرادی که یک قطعه را بازخوانی و یا دوباره خوانی می کنند، باید جز هنرمندان محسوبشان کنیم یا خیر؟!

واقعیت این است که نمی توان به این سوال پاسخ قاطعی داد، ولی این را می توان گفت که این اهالی مقلد و یا بازخوان را فقط در صورتی شاید بتوان “هنرمند” دانست که قطعه ای را که بازخوانی کرده اند حداقل همگام و هم راستا با دغدغه، علاقه، عقیده و وضعیت روحیشان باشد که اگر غیر از این باشد، دیگر نمی توان لقب هنرمند را به آنها داد، البته ممکن است شخصی با هدف اینکه مثلا آثار ماندگار و قدیمی را به نسل جدید بشناساند، قطعه ای را دوباره خوانی و یا تقلید نماید، ولی مادامی که خودش از آن قطعه لذت نبرد و زلف احساساتش را با آن اثر گره نزند، هر چقدر هم کار را متبحرانه و قوی (از لحاظ فنی) اجرا کند، باز هم نمی توان او را هنرمند نامید بلکه او فقط یک مقلد است که صرفا از یک قطعه کپی برداری کرده است.

بعد از این مقدمه بهتر است به موضوع اصلی بپردازیم، بعد از آخرین اجرای گروه آوازی در اردیبهشت سوالات زیادی ذهنم را تا چند روز درگیر کرده بود، اول اینکه هدف اصلی میلاد عمرانلو (رهبر و سرپرست گروه) با ارائه ی ملودی ها و آهنگ های ماندگار موسیقی ایران و جهان آن هم به این صورت چیست؟

اینکه بیاییم برای اجرای قطعات، به جای ساز از آواز آدمی بهره ببریم چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

آیا این کار صرفا برای ایجاد یک نوع تنوع، سرگرمی و زنگ تفریح است؟ که اگر چنین باشد دیگر نمی توان کار این گروه را “هنر” نامید که باید یک اسم دیگر بر آن گذاشت، مثلا کار این گروه را یک نوع سرگرمی دانست که درست است که چند وقتی سر و صدا به پا کرده ولی بعد از مدتی مطمئنا فرو خواهد نشست و از یادها خواهد رفت که هر نوآوری در صورتی که مفید و کاربردی در رشته مربوطه نباشد مطمئنا ماندگار نخواهد بود.

ولی اگر این کار، دلیلی جز انجام فقط یک نو آوری دارد، باز هم سوالات زیادی را در ذهن متبادر می کند.

هر هنرمندی که یک قطعه را تولید می کند تمام هدفش این است که بوسیله امکانات و وسایل موجود بتواند زیبایی و تاثیر را در قطعه ی خود بیشتر کند، یکی از اصلی ترین این وسایل و امکانات، به کار بردن ساز در قطعه است، حال اینکه ما بیاییم به جای ساز از آواز استفاده کنیم، دلیل قانع کننده ای باید داشته باشیم.

آیا گروه آوازی می تواند ادعا کند که برای این کار دلیل قانع کننده ای دارد؟ دلیل قانع کنندشان چیست؟ ویژگی آواز انسان چیست که آنرا به ساز ترجیح داده اند؟ آیا خواننده ای که مثلا نقش ساز ویولون را دارد می تواند طوری بخواند که بیشتر از خود ساز ویولون در کار تاثیر مثبت داشته باشد؟ آیا فالشی هایی که در هر گروه آوازی شنیده می شود نمی تواند دلیلی بر این باشد که بهتر است آهنگ ها با ساز اجرا شوند تا با آواز؟ در مورد آموزش چه؟ آیا یک نوازنده ی خوب شدن سخت تر است یا یک آواز خوان خوب؟

شاید پاسخ دادن به این سوالات و همچنین تفکر برای جواب دادن به آن، ترمز و سدی باشد برای حرکت رو به جلو و پیشرفت عمرانلو و گروهش! اما خوب است که هر شخص و گروهی مثل اتومبیلی که برای بنزین زدن می ایستد تا خودش را برای ادامه ی سفر آماده کند، کمی بایستد، فکر کند، تحلیل کند و راه آینده اش را مشخص کند، درست است که توقف کرده و از کارش باز ایستاده اما در عوض توشه ی راهش را در خود ذخیره کرده است.

اگر بخواهیم مقایسه ای بین صدای انسان و ساز انجام دهیم به این می رسیم که ویژگی و گرمایی که در صدای انسان وجود دارد در سازهای بی جان وجود ندارد و آن ویژگی حس و حالی است که خواننده می تواند به طور ناخودآگاه از صدای خود به مخاطب منتقل کند، یک امتیاز حنجره ی انسان نسبت به سازها این است که بیشتر از ساز می تواند روایت و احساسات خواننده را نسبت به یک قطعه به مخاطب منتقل کند. ولی به هر حال یک ضعف صدای انسان این است که هر چقدر هم خواننده در سطح خوبی باشد نمی تواند به ویژه نت های آهنگ های پیچیده با ریتم تندتر را بطور کامل و بی نقص ادا کند، به این دلیل که حنجره ی انسان مثل ساز پرده بندی نیست که دست روی هر پرده ای بگذاریم دقیقا همان نت زده شود که به سبب ویژگی اش ضریب خطای بسیار بالاتری نسبت به ساز دارد.

یک مورد دیگر هم این است که در موارد زیادی نمی توان واقعا صدای هر سازی را با حنجره ایجاد کرد، بطور مثال هنرمندان گروه آوازی برای ایجاد صدای گیتار برقی نمی توانستند به درستی وظیفه های ساز گیتار برقی را انجام دهند؛ به دلیل جنس حنجره ی انسان هم فضای صدای گیتار برقی را اصلا نمی شود به وسیله ی حنجره در آورد برای همین، اجرای آوازخوانان گیتار برقی در کنسرت اخیر هم بیشتر جنبه ی طنز و سرگرمی برای مخاطب داشت تا جنبه ی هنری!

یک مزیت دیگر صدای انسان این است که بسیار آزادتر از سازها است، به این دلیل که به راحتی می توان از اجرای یک قطعه موسیقی کلاسیک به سراغ یک آهنگ موسیقی ایرانی و دیگر سبک ها رفت، چون دیگر محدودیت سازی و موسیقایی وجود ندارد و حنجره متعلق به یک ساز و یک سبک خاصی نیست و هر سبکی را که گروه بخواهد اجرا کند، اعضایش می توانند پشت سر هم اجرا کنند و احتیاج به تعویض ساز و یا کوک کردن ساز نیست.

اگر عمرانلو بتواند به سوالاتی که در چند پاراگراف از او پرسیده شد جواب درستی بدهد و اگر واقعا بتوان نشان داد که آواز در مواردی می تواند نقشی مثبت تر از ساز در کار داشته باشد، می توان این موضوع را یک حرکت و یک تغییر مهم در موسیقی دانست، به جهت اینکه پس از این در آثار و کارها بیشتر از آواز به جای ساز استفاده شود.

اتفاقی که البته کم کم نشانه هایی از آن دیده می شود، اینکه همایون شجریان برای اجرای مرغ سحر در کنسرت خود نوازنده هایش را تبدیل به گروه آوازی می کند فارغ از اینکه تا چه حد توانست اصول و معیارهای استاندارد برای این کار را رعایت کند، نشان دهنده ی این است که موسیقیدانان به ویژگی هایی در صدای انسان پی برده اند که در مواقعی می تواند حتی تاثیر گذارتر از ساز عمل کند. و نیز در کنسرت های مختلف موسیقی می بینیم که نقش گروه های آوازی و گروه کر و همچنین تحریرها روز به روز در حال رشد است. درست است که تحریرها و آواهای خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی با آوازهای گروه آوازی متفاوت است اما جنس اصلی هر دو یکی است و وظیفه ی هر دو استفاده از حنجره به عنوان تولید کردن نوایی است تا احساسات هنرمند را به مخاطب منتقل کند.

اگر بخواهیم از این بحث مقایسه ساز و آواز بگذریم، باید به گروه آوازی تبریک بگوییم، چون در این روزهایی که موسیقی آنچنان که باید زندگانی نمی کند، اینان جزو معدود گروه هایی هستند که به معنای واقعی عشق و علاقه به هنر دارند و انگیزه زیاد در اجرایشان دیده می شود، موردی که این روزها به قول استاد فرهت دیگر فقط در آماتور ها دیده می شود و نه در اساتید و بزرگان موسیقی!!

یکی از مشخصه های دیگر این گروه در اجرای زنده آنها و توانایی زیاد در ارتباط برقرار کردن با مخاطب است. به طور کلی در کنسرت اخیر، اعضای گروه بسیار پرنشاط و خلاق ظاهر شدند و می شد فهمید که برای تک تک آهنگ هایی که اجرا شد هم از جهت فنی و هم از جهت حسی تلاش زیادی کرده اند که همین موضوع باعث رشد این گروه شده است، البته این را هم نباید فراموش کرد که یکی از دلایل دیگری که باعث استقبال از اجرای این گروه می شود، این است که ماندگارترین و زیباترین آثار موسیقی را می نوازند، خب هر گروه سازی دیگری هم که ماندگارترین و زیباترین ملودی ها را بنوازند بدیهی است که با استقبال جمعیت مواجه می شوند و این هنر نیست که از زیبایی های آثار دیگران استفاده کنیم تا مردم کارمان را بیشتر بپسندند.

برای ادامه ی مسیر هم، این گروه دو راه دارد یا اینکه مثل حال حاضر هدف اجرای خود را تنها یک نوع تنوع و سرگرمی قرار دهد و تنها با زدن ملودی های ماندگار تکراری، مخاطب را راضی نگه دارد و تنها هدفشان این باشد که چطور و با چه تنظیمی آهنگ های ماندگار را بتوانند اجرا کنند که نتیجه ی کار جالبتر شود و یا اینکه هدف متعالی تری داشته باشند، اینکه سعی کنند خودشان هم به عنوان هنرمند مؤلف ایفای نقش کنند و خودشان نیز دست به ملودی سازی و آهنگسازی بزنند و بر روی این موضوع کار کنند که آیا همان طوری که در طول قرون سازهای مختلف به دایره ی موسیقی اضافه شدند می توان صدای انسان را هم به عنوان سازهایی جدید به این دایره اضافه کرد یا خیر؟

بلاخره باید گروه آوازی یکی از این دو راه را انتخاب کند که البته امیدواریم گروه آوازی راهی را انتخاب کند که در سالهای بعد هنردوستان دیگر کار آنها را فقط جالب خطاب نکنند بلکه اجرا و آثارشان را تاثیرگذار هم بدانند که در نهایت امیدواریم این گروه همچنان جوانی، انگیزه، استعداد و تلاش خود را حفظ کنند و مانند بسیاری از هنرمندان بعد از اینکه کمی به شهرت و پول رسیدند دست از کار و تلاش برندارند، پدیده و اتفاقی که متاسفانه مثل خوره به جان اکثر هنرمندان ما افتاده و کار آنها را تبدیل به آثاری بی خاصیت و فاقد ارزش کرده است.... / یادداشت : مجله بین المللی موسیقی ایرانیان

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

 

پر پرنده حدوداً ۶ هزار دلار فروخته شد

 

یکی از پرهای پرنده ای در نیوزلند ۵ هزار و ۸۸۰ دلار آمریکایی فروخته شد.این پر متعلق به یک پرنده سیاه است که هم اکنون نسل آن منقرض شده و آخرین بار در سال ۱۹۰۷ دیده شده است.

 

این پر که از قسمت دم پرنده کنده شده ۸ هزار و ۴۰۰ دلار نیوزلندی برابر با ۵ هزار و ۸۸۰ دلار آمریکایی فروخته شد.

 

هاکیمیت هاروود، محقق موزه ملی تپاپا نیوزلند در این باره گفت: روئسای قبایل ماوری که ساکنان اصلی نیوزلند هستند در مراسم سنتی به عنوان سمبل از پر این پرنده استفاده می کردند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

 

 

تأثیر خواب زیاد روی‌ بهبود عملکرد بازیکنان فوتبال

 

محققان کلینیک دانشگاه استنفورد دریافتند که خواب زیاد طی مدت طولانی عملکرد، چابکی و وضع روانی ورزشکاران را بهبود می بخشد.


به نقل از Science Daily، نتایج به دست آمده از تحقیقات نشان می‌دهد که زمان دویدن بازیکنان فوتبال پس از یک هفته خواب طولانی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.


به گفته محققان مدت زمان خواب در برنامه روزانه یک ورزشکار نقش مهمی را ایفا می کند به علاوه، افزایش زمان خواب نیز ممکن است منجر به کاهش اثرات محرومیت از خواب شده و عملکرد آن ها را بهبود می‌بخشد.


محققان تحقیقات خود را روی ۷ بازیکن فوتبال دانشگاهی بین سنین ۱۸ تا ۲۲ سال با وضعیت های متفاوت تیمی انجام دادند.


در ابتدای ‌فصل، این بازیکنان همان روال ساعات خواب و بیداری برنامه زمان بندی خود را دنبال می کردند ولی پس از گذشت مدتی، ساعات خواب خود را به مدت ۷ تا ۸ هفته در طول فصل و به حداقل شبی ۱۰ ساعت خواب افزایش دادند.


محققان دریافتند که با افزایش ساعات خواب، ورزشکاران کم تر دچار بی خوابی و خستگی ناشی از آن شدند و تا پایان فصل، توان و قدرت آن ها افزایش یافت. این تحقیق روی بازیکنان ورزش های بسکتبال، شنا و گلف نیز انجام گرفت.


علی رغم برنامه ریزی هایی که روی بالا رفتن قوای ‌جسمانی ورزشکاران تمرکز دارد، دقت زیادی روی ساعات خواب آن ها صورت نمی گیرد و با در نظر گرفتن این نکته می توان عملکرد آن ها را به حداکثر رساند.... /  خبرگزاری ایسکانیوز

 
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |

 

آيا آب‌ميوه کودکان را چاق مي‌کند؟

 

يکي از سوالاتي که در مورد تغذيه کودکان مطرح است، مساله آب‌ميوه‌هاست. با وجودي که آب‌ميوه‌ها منبع از ويتامين‌ها هستند، بعضي والدين نگران آن هستند که آب‌ميوه کودکان‌شان را چاق کند....اين والدين نبايد خيلي نگران باشند. تحقيقات اخير ثابت کرده که نوشيدن مقادير متعادل آب‌ميوه که مواد افزودني ديگري نداشته باشد، بر وزن کودک تاثير چنداني ندارد. البته آب‌ميوه هم مانند هر غذا يا نوشيدني ديگري مقداري کالري دارد و مصرف بيش از حد آن ممکن است وزن را بالا ببرد.اگر مي‌خواهيد براي کودکتان آب‌ميوه انتخاب کنيد، از آب‌ميوه‌هاي صددرصد طبيعي به جاي آب‌ميوه‌‌هاي شيرين‌شده يا مخلوط آب‌ميوه با نوشيدني‌هاي ديگر استفاده کنيد.حتي اگر آب‌ميوه طبيعي و آب‌ميوه شيرين‌شده مقدار کالري يکساني داشته باشند، کودک شما با مصرف آب‌ميوه طبيعي ويتامين‌ها ومواد مغذي بيشتر و مواد افزودني کمتري دريافت خواهد کرد.براي اينکه اطمينان حاصل کنيد کودک‌تان بيش از حد آب‌ميوه مصرف نکرده باشد، اين نکته‌ها را رعايت کنيد:از تولد تا شش ماهگي: به کودک آب‌ميوه ندهيد.از 6 ماهگي تا 12 ماهگي: تا حداکثر 118 ميلي‌‌ليتر (حدود نصف ليوان) در روز که بايد آن را با فنجان نه با شيشه به او بدهيد (براي جلوگيري از پوسيدگي دندان).از 1 سالگي تا 6 سالگي: تا حداکثر 177 ميلي‌ليتر (حدود سه چهارم ليوان) در روز.از 7 سالگي به بعد: تا حداکثر 355 ميلي‌ليتر (حدود يک ليوان و يک سوم ليوان) در روز.


هر 118 ميلي‌ليتر آب‌ميوه طبيعي معادل يک وعده از آن ميوه است. البته آب‌ميوه فيبر موجود در ميوه را ندارد. گرچه مصرف مقدار منطقي آب‌ميوه در روز براي اغلب کودکان خوب است، به ياد داشته باشيد، مصرف ميوه کامل گزينه حتي بهتري است.منبع: Mayoclinic

 

 

 

 

کودکان, تغذیه کودکان, تغذیه کودک, چاقی در کودکان, چاقی, کودکان چاق, آيا آب‌ميوه کودکان را چاق مي‌کند, آبمیوه کودکان, تغذیه کودکان, تغذیه کودک, چاقی در کودکان, چاقی, کودکان چاق, آيا آب‌ميوه کودکان را چاق مي‌کند, آبمیوه

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : smsbazy |
رپورتاژ
لیست تقریبی قیمت اجاره خودرو
فال حافظ
سرویس VOIP چیست
درباره پرورش جوجه بوقلمون
شهرهای توریستی با تورهای اروپا روسیه آنتالیا و استانبول
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
خرید بلیط چارتر از آژانس مسافرتی معتبر
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
تشک رویا
معرفی جاذبه های گردشگری همدان زنجان و تورهای نوروزی 96 هند چین
اتوبار و باربری آریا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
معرفی سرویس کاهش پینگ و نحوه عملکرد آن در ایران
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | فروش مکمل بدنسازی | طراحی جعبه | تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | طراحی آبنما | درج آگهی | نازایی | فال حافظ |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.